Bút cao cấp

Văn phòng phẩm

Học phẩm

CÁC DẤU HIỆU PHÂN BIỆT MỰC PELIKAN THẬT VÀ MỰC PELIKAN GIẢ

Màu sắc hộp giấy (hộp thật giấy sáng màu hơn)

 

Viền nắp hộp giấy (hộp thật có chữ dập chìm)

Đáy lọ mực (lọ mực thật đáy lõm hình oval, chữ dập nổi đều; lọ giả đáy bằng phẳng, chữ chỗ rõ chỗ mờ)

 

Lỗi chính tả trên hộp giả

Lỗi chính tả trên hộp giả

Màu sắc in trên hộp giấy (màu in của hộp thật nhạt hơn, các nét chữ thanh mảnh hơn)

1. Màu sắc hộp giấy (hộp thật giấy sáng màu hơn)

 

2. Viền nắp hộp giấy (hộp thật có chữ dập chìm)

3. Đáy lọ mực (lọ mực thật đáy lõm hình oval, chữ dập nổi đều; lọ giả đáy bằng phẳng, chữ chỗ rõ chỗ mờ)

4. Lỗi chính tả trên hộp giả

 

5. Màu sắc in trên hộp giấy (màu in của hộp thật nhạt hơn, các nét chữ thanh mảnh hơn)

Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo